BOG MALIH STVARI ARUNDATI ROJ PDF

Arundati Roj Bog Malih Stvari. 13 likes. Book. Arundati Roj Bog Malih Stvari. Book. 13 people like this topic. Want to like this Page? Sign up for Facebook to. : Bog malih stvari () by Arundati Roj and a great selection of similar New, Used and Collectible Books available now at great. Sylvia Day – Ogledam se u tebi pdf download online. Li Čajld – Zlo i naopako [ PDF Download] Arundati Roj – Bog malih stvari [PDF Download].

Author: Goltigal Duzil
Country: Grenada
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 13 May 2016
Pages: 68
PDF File Size: 6.64 Mb
ePub File Size: 9.28 Mb
ISBN: 474-8-62654-914-5
Downloads: 44611
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulkigal

Hindus, Buddhists, Sikhs, Christians, and Muslims share the same space.

Bog malih stvari

Plavue,ratovi, glad, fudbal, seks, muzika, dravni udari – sve je stiglo istim vozom. Imanje je nakonsamoubistva postalo predmet dugotrajnog parnienja Kari Saipuovog kuvara i sekretarice. Svake noi ju je tukao bakarnom vazom. Behu nateena od vikavode, slinija jastuiima u obliku stopala. Zatraila je da vidi Velutu.

Arundhati Roy-Bog Malih Stvari

Boje njihovih sonih listova kretale su se od melirano crnedo krvavocrvene i arkonarandaste. Ostalo je nejasno otkud mu ta ideja i kako je znao takve stvari, ali su blizanci u sebigodinama prebacivali roditeljima to su ih liili doivotno besplatne arundafi autobusom.

Time is bgo somewhat static as parts of one narrative line are intertwined through repetition and non-sequential discovery. Ovo bee prvo od tri izbacivanja. Nayanar[8] then Chief Minister of Roy’s home state Kerala, where she had to answer charges of obscenity.

U poetku jeobilazio samo svoj kraj, da bi kasnije odlazio sve dalje i dalje. Policajci imaju taj instinkt. Stvarri, the novel also examines the historical roots of these realities and develops profound insights into the ways in which human desperation and desire emerge from the confines of a firmly entrenched caste society.

  MAHATMA GANDHI TANTA MUKTI ABHIYAN PDF

Toward the end of the novel, the twins have sex.

Majuni dijamant svetlucao joj je u nozdrvi. This will prevent Ana from sending you messages, friend request or from viewing your profile. Primorala ih je da napiu, svako po sto puta, reenicu Uvek u govoriti engleski.

The God of Small Things – Wikipedia

Chacko is Estha’s and Rahel’s maternal uncle. U kosu je uplitala cvee i skrivalaudesne tajne u oima.

As the children try to form their own identities, naming and renaming themselves in the process, Roy places in parallel the effect of the process by intertwining the past and the present. Nakon pogreba, Amu je ponovo odvela blizance u kotajamsku policijsku stanicu. Jedino puzavice produie da rastu, kao nokti na nogama lea. Sena brzaka, talasanja i uurbanih riba. Esta je oduvek bio tiho dete, tako da niko nije znao da kae kada je tano makar kojegodine, ako ne kog dana i meseca prestao da govori.

Nebo mslih otvaralo, a kapi vode ibale su zemlju vraajui u ivot usahli stari bunar, ogruizelenom mahovinom svinjac bez svinja i makih nepomine barice amlih aja, kao touspomene bombarduju nepomine misli boje aja.

Vrata je drala zakljuana a prozore zabravljene, osim kada bi ih koristila. Minu cela godina etvrtaka. He was an alcoholic, and she divorced him when he started to be violent toward maljh and her children.

Ispod natpisa behu nacrtane tegle dema od meanog voa i ljute limete u turiji, snalepnicama na kojima je pisalo istim kitnjastim rukopisom: Sama ova pomisao, rekao je ako, izaziva strahopotovanje i budi svest o vlastitojmalenkosti. Nikada nisu previe liili jedno na obg, Esta i Rahel, ak ni kad su bili deca tanunihruku, ravnih prsa, puni glista i s frizurom kao Elvis Prili. Nejasno, nesigurno poskakivanje pod njenom koom.

  ALFONSAS VAISVILA TEISES TEORIJA PDF

U samostanu postade nespokojna inesrena.

Nikad ne otkrivajui pravo lice, nikad ne odajui da ga ne otkriva. Ni s kim nije govorila.

Otila je kod seoskog zlatara, koji je istopio njenu teku burmu i od nje napravio tankunarukvicu sa zmijskim glavama. Estha is the twin chosen by Baby Kochamma, because he is more “practical” and “responsible,” to go into Velutha’s cell at the end of the book and condemn him as his and Rahel’s abductor.

U danima kada su se s radija ule njene pesme svi bi je se pomalo klonili, slutei da onatad obitava u plahovitim senkama izmeu dva sveta, izvan njihovog domaaja. Pratio je njeno odrastanje. Uzverao se u oi ljudi, pretvorivi se u izrazsrdbe.

Naravno,u Ajemenemu nisu postojali peaki prelazi na kojima bi ovek mogao biti pregaen, nije ihbilo ak ni u najbliem gradu, Kotajamu, ali su ih iz automobila videli u Koinu, koji beeudaljen dva sata vonje. Aloku Raiju i Somiti Miteru, itaocima kakve pisci sanjaju. They have a daughter, Sophie, whose death in Ayemenem is central to the story. Skrivala se u knjigama i u hrani.