GIAO TRINH ARTLANTIS PDF

1 Tháng Giêng Ung Dung Artlantis Studio Trong Dien Hoat Kien Truc1. Report. Post on .. Ko cy trong ny th vo giao din lm vic ca Art. Cc thng s iu chnh v cy. The original image is sized x trong quá trình làm. The original . Giao Trinh ARTLANTIS. Uploaded Artlantis for SketchUp Pro Users. Quy trình thiết kế tuyến đường dây và TBA by hle_ 1. Revit Architecture – ĐHXD. Uploaded by. Hung Trieu · giao trinh ARTLANTIS. Uploaded by.

Author: Arahn Kakazahn
Country: Jordan
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 7 March 2005
Pages: 373
PDF File Size: 2.7 Mb
ePub File Size: 4.27 Mb
ISBN: 495-9-43846-224-8
Downloads: 88285
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Monos

Post on Jan views. Trc ht xin ni v Artlantis. Sn phm Artlantis c mt lu v ngi Vit Nam ta s dng cng c nhiu nm ri. Cc bui gii thiu v Artlantis c a vo cc trng c o to cc nghnh nh kin trc,m thut cng nghip,hi ha, Cun sch c tn l ng dng Artlantis studio trong din hot kin trc.

Dnh tng cho cc bn hc kin trc ang phn vn tm cho mnh mt trnh render ph hp,nhanh chng,tin li. Mc d c gng ht sc tuy nhin trong qu trnh lm vic vn khng th trnh khi nhng sai st, mong mi ngi thng cm b qua.

Nguyn Ngc Phc arcmini. Nhng trc khi n vi vic nghin cu n th chng ta s i qua phn cc thanh cng c v biu tng trc. Xa hn mt camera. Chn h n v cho bn v, i vi Vit Nam thng l millimeters V tr ca cng trnh. Cc thng s gi nng bng s ty thuc vo la chn ny, rt tic l khng c Vit Nam.

Nhng cc bn c th b sung thm ln ca khung nhn Chn v tr lu hnh sau khi render t tn cho hnh nh sau render. Chn nh dng lu hnh jpeg,photoshop,piranesi. Trn y l trong khung camera cc khung khc tng t arcmini. Render with Art 3 Render with Art 2 Toolbars arcmini. Artlantis with Dwight Atkinson arcmini. Khung hin th vt liu Chiu ca vt liu,b c th xoay ty. Kch thc ca vt liu,v d kch thc gch hoa,vin ngi,th g. Thng s cng cao th phn x cng cao,ngc li thp th s c bng m.

Lhe-20111 Autoclave Tomy Digital

Mc li lm ca vt liu. Cng vi knh bump to nn li lm cho vt liu. Smoothness mn ca b mt c p vt liu,khi chn knh ny cc b mt s tr nn mn hn. Hin th hnh nh ca object. Kch thc ca object. Mt s object nht nh c knh ny, chn mu cho i tng. Hin th kiu ca n. Artlanhis suy gim ca nh sng khi xa dn.

  FEKO EXAMPLES PDF

Bng tiao v bng mm.

M phng ngh thut nhip nh. Chiu ca n trong khng gian Help arcmini. Chn v tr cng trnh ti mt a im trn th gii. Chnh gi trong ngy. Bt tt bngbng cng,bng mm. Cng sng bu tri. Mu ca nhng vng bng. Tnh ton my ngu nhin. Background image Heliodon light,shadow Shader ground. Chng ta c mt model nh trn. By gi chng ta s nghin cu vt liu cho model ny. Trc ht ta tribh vt liu knh, mt vt liu ph bin.

Manual Artlantis Documents – VDOKUMENTS

Hiu chnh Vt liu knh trong kin trc nh trn. Mu bn thn ca knh i vi thy tinh thng s ny l 1. S khc x ca nh sng trong vt liu th phi? Vt liu g mm,khung ca,bn gh. Vt liu g Vt liu g cng,sn nh v. Mt nc xanh h thu! Trc ht ta c mt model ch nh trn gm c. Chnh bng thng s vt liu neon light nh hnh di. Vi phng php ny cc bn c th lm c nhiu mu n theo thch ca mnh. Ti c mt scene nh trong SketchUp nh trn. Lu trong khi dng hnh vi SU cc bn phi khc phc ht cc li lt mt sang Art render khng b cc li khng ng c nh li mt b mt.

Sau khi export SU s hin ln bng thng bo thng s ca file Art xut face,polygon,textures,camera, By gi chng ta ci thm plugin export sang Art cho SU cc bn c th tm cc plugin ny trn internet ph hp vi phin bn SU cng nh Art bn ang dng. Trc mt chng ta cn vt liu knh,g,mi ngi,c,t nung, hoa.

Trc ht ta chnh vt liu mi ngi. V c mt map ngi ng nn chng ta chng ta khng cn phi chn mt map na chng ta chn vo th vt liu. Chnh thng s nh trn. Mi ngi cn c li lm, chn bump ti a. C bng m, chn refection v shininess mc thp. Vt liu g khung ca nh trn. G c bng, nhm v li lm. Ty vo s hiu bit ca bn v cc loi g m chng ta c th c cc setting vt liu khc nhau.

V c nhiu loi g khc nhau cho mt cng trnh. Vt liu g gin hoa ly t th vin vt liu c sn.

Trn y l setting mt s mu vt liu g, tip theo chng ta s lm cc loi vt liu khc. Vt liu gch p tng. Chng ta khng dng n knh refection ch dng n knh bump, chnh bump ln 3. Vt liu g sn pake. G sn l mt vt liu kh chnh bi v n khng c bng nh cc loi vt liu bng knh khc nhng vn phi c bng nht nh v cn phi c thm bump na.

  ADIOS A LA ANSIEDAD DAVID BURNS PDF

Ch cn chnh bump ln cao l ok. Vt liu nc nh trn. Dng vt liu nc trong bng vt liu c sn kt hp vi mt map nc p sn bn SU nh trn. Sau khi p vt liu xong trng cng c nhng m nhn sao c thiu thiu nh? By gi chng ta cn mt bao cnh xung quanh gm c cy ln, cy bi, ngi, cc vt dng ngoi tri v.

Trong b th vin ca Art c sn mt s Object cc bn c th dng tuy nhin th vin bt nhm chn cc bn c th ln trang web Archiradar. Trc ht ta chn mt cy trong VB visual sample.

V d thng nm cy xanh l cn thng 12 th cy ch cn tr cnh. Ko cy trong ny th vo giao din lm vic ca Art. Cc thng s iu chnh v cy. By gi mun nhn i cy artlanttis ln ta n phm Alt kt hp vi di chut ko cy sang mt bn.

Nhn Ctrl chn nhiu object sau nhn Alt copy nh thng. Chng ta c yrinh khu rng xung quanh nh hnh trn. Sau l cc Object khc nh xe c, ngi, cy bi. Tip bn m Art ln chn nh dng artlantks ln l 3ds, sau chn m file va export ln.

Lu vi nh dng aof. Chng ta c mt artlqntis tng trong Art by gi ta mun thay i v tr ca hai b gh trn. Trong th Object list ta chn object. Chn v y sau t tn cho group ny. Ta c th thy s thay i r rng trn khung 2D view. Click heliodon tut chn Activate for Current view. Ti th heliodon click chn Location chn v tr hng kng. Sau chnh trong bng setting nh di.

Free giáo trình artlantis Download – giáo trình artlantis for Windows

Chng ta cng nhn kt qu ca hai setting ny sau khi render nha. Ma ng Ma h arcmini. Hai setting ma h. Master Art v Amateur Art khc nhau ch l trong bng setting heliodon bi ch cn mt thay i nh trong setting thi l c th khin cho mt tc phm render lt xc hon ton. Cc bn lm nhiu th s tm ring cho mnh nhng setting hay. Khi nhn ngc hng mt tri ta s thy chi v to hiu ng cc tia sng ht v.